ASIZ_odmak od klasičnog sustava

16.04.2019.

AISZ je građevina unutar odgojno obrazovnog kompleksa predviđenog s tri građevine. Osim već izgrađene škole, predviđena je još i izgradnja Hrvatske osnovne škole te dječjeg vrtića. Projekt AISZ i kompleks kao cjelina prvonagrađeni su rad na arhitektonsko-urbanističkom natječaju održanom u 2015. godini.

više možete pročitati na link