Stambeno poslovna građevina - Donji Prečac 1 - vlastita investicija

Investitor

Teh-gradnja d.o.o., Ksenije Kantoci 3, Zagreb

Projektant

Materija d.o.o., Vončinina 2/1, Zagreb; Glavni projektant: Irena Vojnović mag.ing.arh.; Projektant suradnik: Suzana Waniek d.i.a., Vesna Kresnik-Vojnović d.i.a.

Stručni nadzor

Granda projekt d.o.o., II Zagrebački odvojak 9, Zagreb, Tomislav Andabaka, d.i.g.

 

Oblikovanje građevine

Projektirana građevina je tipologijom niska stambeno poslovna građevina. Katnost je podrum, prizemlje, dva kata i uvučena etaža.

Zgradu čine dva volumena sa stanovima i jednim poslovnim prostorom spojena vanjskim otvorenim stubištem, koje je u odnosu na njih uvučeno. Tlocrni oblik oba volumena je trapezni, što djelomično proizlazi iz oblika parcele.

Prizemlje je uvučeno u odnosu na katove i planira se izvesti u tamnijem tonu od ostatka fasade pa se, bez obzira na čelične stupove, doima kao da katovi lebde. Dinamici u oblikovanju pridonose i loggie koje su pozicionirane na različitim pozicijama na pojedinim etažama, okviri prozora koji su mjestimično malo istaknuti u odnosu na fasadu, te tamni čelični stupovi u prizemlju koji su predviđeni u raznim nagibima. Uvučena etaža je oblikovana tako da je stan smješten u istočnom volumenu zgrade, dok se u zapadnom dijelu nalazi djelomično natkrivena terasa tog stana.Terasa je djelimično natkrivena punom armirano- betonskom nadstrešnicom, a nad dijelom će se oblikovati pergola.Na taj način se postiglo da je zapadni volumen niži od istočnog, što dodatno pridonosi dinamici u oblikovanju.

U podrumskoj etaži će će se smjestiti spremišta u istočnom volumenu, te donja etaža poslovnog prostora u zapadnom volumenu. Prostorije podrumske etaže će se djelomično ventilirati prirodno, a djelomično prisilno. Predviđaju se okna koja će omogućiti prirodno provjetravanje podrumske etaže.

Krov istočnog volumena zgrade i stubišta izvest će se kao ravni krov, dok će se krov zapadnog volumena izvesti kao terasa uvučene etaže sa završnom obradom od keramičkih pločica ili kao decking, a što će se još konačno definirati u izvedbenom projektu.

Stubište je trokrako, otvoreno i negrijano, a vizualnu pregradu prema ulici Donji prečac čine metalne vertikalne lamele koje ujedno služe i kao ograda.

Poslovni prostor je dvoetažni, smješten u zapadnom dijelu podruma i zapadnom dijelu prizemlja i planira se izvesti kaouredski prostor.

U prizemlju se osim poslovnog prostora nalazi i jedan dvosobni stan. Na 1. katu nalaze se jedan trosobni i jedan četvrosobni stan. Na 2. katu nalaze se dva trosobna stana, a u uvučenoj etaži je četverosobni stan.