PC Pneumatik - Solin

Investitor

Pneumatik d.o.o. Zagreb

Projektant

Ivanka Ivanišević d.i.a. - i-program d.o.o. Bregana

Stručni nadzor

Miljenko Mužević d.i.g. - i-program d.o.o. Bregana

 

Izgradnja poslovno skladišnog objekta na lokaciji Solin, Don Frane Bulića 211