Ireks Aroma - pekarski centar Jastrebarsko

Investitor

Ireks Aroma d.o.o. Zagreb

Projektant

Marijan Pivac d.i.a. - 3P d.o.o. Zagreb

Stručni nadzor

Marijan Pivac d.i.a. - 3P d.o.o. Zagreb

 

Rekonstrukcija - dogradnja pekarskog centra i izgradnja građevine za privremeno odlaganje otpada Ireks Aroma u Jastrebarskom