AD PLASTIK - Lakirnica - Zagreb

Investitor

Ad-PALSTIK d.o.o., Matoševa 8, Solin

Projektant

I-program d.o.o., Kneza Zdeslava 4, Lug Samoborski /glavni projektant: Ivanka Ivanišević d.i.a

Stručni nadzor

I-program d.o.o., Kneza Zdeslava 4, Lug Samoborski / nadzor: Miljenko Mužević d.i.a.