ZOO - SANACIJA LAVLJEG MOSTA SA STATUAMA LAVOVA

Investitor

Ustanova zoološki vrt grada Zagreba /

Projekt

Mostprojekt d.o.o. Zagreb,

Odgovorni projektant

Velimir Ukrainczyk, d.i.g /

Elaborat zatečenog stanja

GIM GRAĐENJE d.o.o. Zagreb,

Odgovorni projektant

Ivica Pauković, ovl.arh. /

Stručni nadzor

Grata projekt d.o.o. Velika Gorica /

Konzervatorski nadzor

Grad Zagreb, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, Rudi Gaspert;

Predstavnik konzervatorskog zavoda

prof. Silvije Novak