ZOO - IZGRADNJA MADAGASKARA

Investitor

Ustanova zoološki vrt grada Zagreba

Projekt

Ured ovlaštenog arhitekta Miroslava Lazića, d.i.a. Zagreb

Odgovorni projektant

Miroslav Lazić d.i.a.

Stručni nadzor

Invest Inženjering d.o.o. Zagreb

Glavni nadzorni inženjer

Tihomir Vlašić d.i.g.