Kampus Borongaj

Investitor

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Projektant

Andreja Ilijanić d.i.a.  Ured ovlaštene arhitektice Andreja Ilijanić, Zagreb

Stručni nadzor

Srećko Merle d.i.a. - Ured ovlaštenog arhitekte ASrećko Merle, Zagreb

 

Adaptacija objekta 64 u ZUK Borongaj u Zagrebu