Galerija "Ulika" - Bale

Investitor

Općina Bale - Comune di Valle

Projektant

Mauro Zulijani d.i.a. - Z.O.O.M. arhitekti d.o.o. Bale

Stručni nadzor

Mauro Zulijani d.i.a. - Z.O.O.M. arhitekti d.o.o. Bale

 

Radovi na unutrašnjem uređenju Galerije "Ulika" - I. faza građevinsko obrtnički radovi