Kraljevec 43 (Zagreb)

Na lokaciji Kraljevec 43 u Zagrebu izvodimo radove nas izgradnji urbane vile i to na slobodnoj površini i na mjestu uklonjenog stambenog i gospodarskog objekta.

Projekat je izuzetno atraktivan i modernog izričaja prilagođen potrebana modernog i urbanog korisnika. Cijela građevina će se po završetku vanjskom vizurom uklopiti u postojeći podsljemenski krajobraz zbog uporabe tradicionalnih materijala kao što su kamen, drvo i prirodna žbuka, a odabirom prirodnih boja pročelja, sljubiti s okolišem.

Idejno riješenje i projekat za građevinsku dozvolu, kao i izvedbeni projekat je izradio arhitekt Boris Frgić, dipl.ing. i projektni biro CON-ar d.o.o.

Ovaj projekat je potvrđen od nadležnih stručnih službi i ishođena je lokacijska i građevinska dozvola.

Građevinska parcela je svojom istočnom stranom prislonjena na ulicu Kraljevec, tako da je osiguran kolni pristup automobila, a sa iste strane i pješački pristup do ulaza u objekat koji je u nivou ceste.

Građevina je razvedenog tlocrtnog oblika ukupnih dimenzija 17,00x12,40 m.

U skladu s urbanističkim propozicijama GUP-a objekat ima suteren, prizemlje, kat i potkrovlje. Krov je ravan, te time zadovoljava propozicije GUP-a da potkrovlje sadrži 75% površine karakterističke etaže. Objekat ima 3 stana. U podrumu i prizemlju građevine po 1 stan s izlaskom na stubište, dok se na katu i potkrovlju nalazi dvoetažni veći stan. Ukupni BRP je 598,90 m², a po etažama iznosi:

  • Stan 1: suteren 148,10 m²
  • Stan 2: prizemlje 148,80 m²
  • Stan 3: penthaus - kat 172,00 m² i potkrovlje 130,00 m²

Parkirališna mjesta: 2PGM/za 1 stan, dakle ukupno 6 PGM, osiguravaju se na parceli istočno od stambene građevine, uz kolni ulaz na parcelu. Parkirna površina izvest će se na travnatim rešetkama kao tzv. "zeleni parking". U pred vrtu se planira saditi manje stablašice i ukrasno grmlje. Potporni zidovi u dvorišnom dijelu biti ce obloženi kamenom, a ostali dio parcele hortikulturno ce se urediti sadnjom autohtonih vrsta.

Obzirom da je postojeći teren na kojem se izvode radovi strm, a krajnjim zapadnim dijelom parcela završava potokom na kojem je mostić, u skladu s geomehaničkim elaboratom izvedena je zaštita građevinske jame, izvedeni su svi potporni zidovi na parceli, te osigurana stabilnost terena. Stanje gotovosti radova na objektu početkom 2012. je da su izvedeni svi armirano-betonski radovi na konstrukciji, a objekat je dobio vizuru na način da su definirani prostori podruma, prizemlja i kata, te stubište.

Ispis