Knežija - Nova cesta 177 (Zagreb)

Opis građevine

Ovim projektom predviđena je izgradnja stambeno poslovne građevine u Zagrebu, Nova cesta 177, na k.č. 4818, k.o. Trešnjevka.

Predmetni objekt izgradit će se na parceli uz zapadnu stranu Nove ceste na Knežiji, na kojoj se u postojećem stanju nalaze prizemni objekti. Oni se planiraju srušiti i na umjesto njih izgradit će se predmetna stambeno poslovna građevina.

Zgrada će biti ugrađena uz jugoistočnu među, nadzemno će se sastojati od prizemlja i osam katova, razvijenih unutar pravokutnika ukupne veličine 19,35 x 20,45 m, te od podruma koji će biti nešto veći od nadzemnih etaža, a bit će razvijen unutar pravokutnika ukupne veličine 19,40 x 31,25 m. Sve etaže će biti povezane po vertikali otvorenim trokrakim stubištem u čijoj sredini će se nalaziti okno dizala.

Parcela je pravilnog trokutastog oblika. Dulja os zemljišta orijentirana je u pravcu sjever - jug, što je ujedno i orijentacija dulje osi nove građevine. Zapadna strana parcele pripojena je uz koridor Nove ceste. Jugoistočnom stranom zemljište se naslanja na neuređeno parkiralište, djelomično ozelenjeno, koje završava koridorom željezničke pruge na nasipu. Udaljenost pruge od jugoistočnog pročelja predmetne zgrade iznosi cca 50,0 m. Sjeverno i zapadno od predmetne parcele nalaze se slični stambeno poslovni objekti.

Širi dio trokutaste parcele nalazi se na sjevernoj strani i ovdje je predviđen kolni prilaz s parkiralištem. Južni dio zemljišta, ostatak istočnog dijela iza parkirališta, te rubni dio zapadnog dijela zemljišta bit će ozelenjeni. Pješački prilaz zgradi također je predviđen na zapadnoj strani, približno u sredini zapadnog pročelja.

Parkirališni prostor na sjevernom dijelu zemljišta razmješten je obostrano uz kolni prilaz. Prizemni dio objekta je u odnosu na gornji kat uvučen kako bi se na tom prostoru formirala četiri parkirališna mjesta i prostor za autodizalo, kojim će se vozila spuštati na razinu podruma, gdje će se nalaziti garaža, spremišta stanara s hodnikom, toplinska podstanica i dva poslovna prostora namjene spremišta.

U prizemlju će se uz otvoreno stubište i okno autodizala nalaziti jedinstveni poslovni prostor u rohbau izvedbi – namjene uredi. Na prvom i drugom katu predviđena su po dva odvojena poslovna uredska prostora, također u rohbau izvedbi. Na trećem katu predviđen je jedinstveni veliki uredski poslovni prostor, te još po jedan manji na četvrtom i petom katu. Ovi se prostori predviđaju dovršiti u potpunosti u ovoj fazi gradnje.

Ostatak prostora na četvrtom i petom katu zauzimaju stanovi – po dva na svakoj etaži. Na  šestom i sedmom katu nalazit će se također po dva veća stana, te još jedan na osmom katu. Ukupno je u objektu predviđeno deset poslovnih prostora (računajući i spremišta u podrumu) i devet stanova.

Osnovna konstrukcija objekta izvodi se armirano betonskim uzdužnim i poprečnim zidovima debljine 20,0 cm. Horizontalne konstrukcije su monolitni stropovi od armiranog betona debljine također 20,0 cm. Krov je dvostrešni na kosoj armirano betonskoj ploči debljine 20,0 cm. Ukopani zidovi podruma su od armiranog betona debljine 25,0 cm. Dio pročelja uz lođe stanova i poslovnih prostora izvest će se od šuplje blok opeke debljine 20,0 cm. Objekt će se temeljiti na armirano betonskoj temeljnoj ploči debljine 80,0 cm.

Toplinska izolacija vanjskih zidova izvodi se na dva načina: zidovi sjevernog i južnog pročelja izvest će se s ventiliranom fasadnom oblogom od lima, te s toplinskom izolacijom od mineralne vune debljine 15,0 cm. Ostali zidovi obložit će se ETICS fasadnim sustavom s pločama tvrde mineralne vune debljine 15,0 cm, te finalno obraditi polimernom žbukom debljine 0,5 cm, armiranom staklenim pletivom i završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ukopani zidovi objekta i temeljna ploča izvest će se s polimerbitumenskom hidroizolacijom. Ukopani zidovi podruma toplinski će se zaštititi pločama ekstrudiranog polistirena debljine 5,0 cm, te čepastom folijom prije izvedbe nasipa.

Dio zidova poslovnog prostora prema oknu autodizala izolirat će se s unutrašnje strane izvedbom zidne obloge od dvostrukih gipskartonskih ploča i s mineralnom vunom debljine 12,0 cm unutar potkonstrukcije. Zidovi između stanova ili poslovnih prostora, kao i zidovi između poslovnih prostora i stanova izvest će se na jednaki način, s time da će debljina mineralne vune unutar zidne obloge iznositi 5,0 cm.

Stropovi ispod poslovnog prostora, a iznad negrijanog podruma obložit će se spuštenim stropom od gipskartonskih ploča s ispunom od mineralne vune debljine 10,0 cm. Stropovi iznad otvorenog prostora obradit će se ETICS fasadnim sustavom kao i na pročeljima.

Kosi krov objekta toplinski će se izolirati pločama tvrde kaširane kamene vune debljine 20,0 cm, položene unutar metalne potkonstrukcije, a preko sloja parne brane. Iznad se izvodi ventilirani sloj zraka, obloga krova OSB pločama, te polaže krovni opšav od ravnih limenih ploča na sloju krovnog filca. Prohodne terase (lođe) iznad grijanog prostora izolirat će se ekstrudiranim polistirenom debljine 15,0 cm. Hidroizolacija ravnih terasa i lođa također se izvodi polimerbitumenskim trakama, te dodatno polimercementnim vodoodbojnim premazom ispod opločenja keramikom.

Svi podovi u objektu izvode se kao plivajući na sloju elastificiranog polistirena debljine 2,0 cm, iznad kojeg se polaže sloj toplinske izolacije od tvrđeg polistirena debljine 5,0 cm i izvodi estrih minimalne debljine 6,0 cm. Završni sloj podova će se izvesti u ovisnosti o namjeni prostorije – parketom, keramikom i slično.

Detaljni opisi slojeva pojednih građevnih elemenata dati su u zasebnom poglavlju ovog projekta. U objektu će se ugraditi prozori i staklene stijene od toplinski izoliranih aluminijskih profila,

ostakljenih dvoslojnim izo staklom 4+16+6 mm, unutrašnje staklo s Low-E oblogom, međuprostor punjen argonom, s maksimalnim koeficijentom toplinske provodljivosti 1,36 W/m2K. Zaštita od sunčeva zračenja predviđena je roletama s vanjske strane sa Fc=0,30, a kod velike staklene stijene u poslovnom prostoru s unutrašnje strane sa Fc = 0,75 i s g┴=0,30.

Grijanje objekta predviđeno je centralno preko toplane. U tu svrhu je u podrumu predviđena toplinska stanica. Hlađenje stanova i poslovnog prostora je predviđeno lokalno split sistemom s unutrašnjim i vanjskim jedinicama. Dio vanjskih jedinica nalazi se u prizemlju na zidu unutar parkirališnog prostora (uvučenog ispod gornjeg kata i zaštićenog sa tri strane armirano betonskim zidom), a dio će se smjestiti na ravnom krovu iznad stubišta, koji je također omeđen sa svih strana konstrukcijom kosog krova. Ventilacija garaže odvijat će se prirodno putem šahtova za dovod i odvod zraka smještenim u zelenilu kod parkirališta.

Zgrada se nalazi u mješovitoj, pretežno stambenoj zoni.

Tržišna cijena stanova oznake S1 i S3 iznosi 2.600,00 €/m2, S5 i S7 iznosi 2.700,00 €/m2 i S9 iznosi 2.900,00 €/m2.

Poslovni prostori u uređenoj izvedbi iznose 2.600,00 €/m2.

Nudimo opciju izbora kupnje stana sa ili bez parkirnog mjesta i spremišta za stambene prostore i izbor parkirnog mjesta za poslovne prostore.

Predviđeni energetski certifikat za objekt je A+