Knežija - Nova cesta 177 (Zagreb)

Opis građevine

Ovim projektom izgrađena je stambeno poslovna građevina u Zagrebu, Nova cesta 177, na k.č. 4818, k.o. Trešnjevka.

Zgrada je osmerokatnica pravokutnog oblika ukupne veličine 19,35 x 20,45 m. Parcela zgrade je pravilnog trokutastog oblika. Dulja os zemljišta orijentirana je u pravcu sjever - jug, što je ujedno i orijentacija dulje osi nove građevine. Zapadna strana parcele pripojena je uz koridor Nove ceste. Jugoistočnom stranom zemljište se naslanja na neuređeno parkiralište, djelomično ozelenjeno, koje završava koridorom željezničke pruge na nasipu. Udaljenost pruge od jugoistočnog pročelja predmetne zgrade iznosi cca 50,0 m. Sjeverno i zapadno od predmetne parcele nalaze se slični stambeno poslovni objekti.

Širi dio trokutaste parcele nalazi se na sjevernoj strani i ovdje je predviđen kolni prilaz s parkiralištem. Južni dio zemljišta, ostatak istočnog dijela iza parkirališta, te rubni dio zapadnog dijela zemljišta bit će ozelenjeni. Pješački prilaz zgradi je na zapadnoj strani, približno u sredini zapadnog pročelja.

Parkirališni prostor na sjevernom dijelu zemljišta razmješten je obostrano uz kolni prilaz. Prizemni dio objekta je u odnosu na gornji kat uvučen kako bi se na tom prostoru formirala četiri parkirališna mjesta i prostor za autodizalo, kojim se vozila spuštaju na razinu podruma, gdje se nalazi garaža, spremišta stanara s hodnikom, toplinska podstanica i dva poslovna prostora namjene spremišta.

U prizemlju se uz otvoreno stubište i okno autodizala nalazi jedinstveni poslovni prostor u rohbau izvedbi – namjene uredi. Na prvom i drugom katu su po dva odvojena poslovna uredska prostora, također u rohbau izvedbi. Na trećem katu jedinstveni veliki uredski poslovni prostor, te još po jedan manji na četvrtom i petom katu. 

Ostatak prostora na četvrtom i petom katu zauzimaju stanovi – po dva na svakoj etaži. Na  šestom i sedmom katu nalazi se također po dva veća stana, te još jedan na osmom katu. Ukupno je u objektu deset poslovnih prostora (računajući i spremišta u podrumu) i devet stanova.

Grijanje objekta predviđeno je centralno preko toplane. U tu svrhu je u podrumu predviđena toplinska stanica. Hlađenje stanova i poslovnog prostora je predviđeno lokalno split sistemom s unutrašnjim i vanjskim jedinicama. Dio vanjskih jedinica nalazi se u prizemlju na zidu unutar parkirališnog prostora (uvučenog ispod gornjeg kata i zaštićenog sa tri strane armirano betonskim zidom), a dio se smjestio na ravnom krovu iznad stubišta, koji je također omeđen sa svih strana konstrukcijom kosog krova. Ventilacija garaže odvija se prirodno putem šahtova za dovod i odvod zraka smještenim u zelenilu kod parkirališta.

- pitanja vezana uz prodaju poslovnih prostora molimo uputiti na:

email:   sonja.beara@teh-gradnja.hr

mob: 0915593234