Politika privatnosti

ZAŠTITA SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Trgovačkom društvu TEH-GRADNJA  d.o.o.  važno je zaštiti sigurnost i privatnost osobnih podataka zaposlenika, stoga poslujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03., 118/06., 41/08, 130/11, 106/12), i ostalim mjerodavnim zakonima za zaštitu privatnosti i sigurnosti podataka te našim posebnim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.

U TEH-GRADNJI d.o.o.  svjesni smo važnosti privatnosti, pa stoga sve pružene podatke zadržavamo isključivo za vlastite potrebe. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su potrebni u njihovom radu. Pruženi podaci će se prikupljati, koristiti i obrađivati samo u svrhu koja je  navedena, i neće se prosljeđivati trećim osobama osim uz iznimku u slučajevima koji su određeni zakonom, ili od strane sudbene i državne vlasti, te da bi se spriječila ili onemogućila kaznena djela, ili potkrijepio i/ili održao pravni zahtjev.

TEH-GRADNJA d.o.o.. koristi tehničke, organizacijske i kadrovske  mjere kako bi zaštitio podatke od slučajne ili namjerne zloporabe, uništenja, oštećenja, gubitka, neovlaštenog pristupa i neovlaštenih promjena.

Dane podatke ćemo na zahtjev zaposlenika dopuniti, izmijeniti ili obrisati.

Opoziv danih osobnih podataka zaposlenik može osobno podnijeti u Teh-gradnju d.o.o., poštom na adresu tvrke, ili na adresu  e-mail: ivanka.beara@teh-gradnja.hr