HAMAG-Bicro -logo

ESIF Mali zajam

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti  poduzeća TEH Gradnja d.o.o. promjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Naziv korisnika: TEH Gradnja d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 369.994,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 4 mjeseca

Zajam HAMAG BICRO-a: 369.994,00 kn

Rok otplate zajma: 120 mjeseci

Kamatna stopa: 1,5 %

 

Projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti  poduzeća TEH Gradnja d.o.o. promjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija“ poduzeća TEH Gradnja d.o.o. financiran je iz ESIF financijskih instrumenata, ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi)  Malog zajma koji se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. Na temelju navedenog programa HAMAG-BICRO izravno odobrava male zajmove.

 

Uvođenjem integriranog ERP-a u sve organizacijske dijelove, poduzeće će objediniti sve poslovne procese u jedinstvenom programu, radi lakšeg planiranja, koordinacije, nadzora i izvještavanja. Novi ERP sustav je specijaliziran za praćenje svih poslova u građevinskoj proizvodnji: od normativa, izrade ponude i troškovnika, planiranja proizvodnje, vođenja gradilišta (građevinska knjiga, situiranje) i kontinuiranog naturalnog i financijskog praćenja gradilišta.

Predmetnom investicijom  objediniti će se svi poslovni procesi u jednom, jedinstvenom programu, radi lakšeg planiranja, koordinacije, nadzora i izvještavanja čime će poduzeće TEH Grdanja d.o.o. ujedno ojačati svoju tržišnu poziciju i stvoriti uvjete za povećanje konkurentnosti.

Provedba projekta pozitivno će utjecati na ukupno poslovanje prijavitelja u smislu poboljšanja likvidnosti, smanjenja zaduženosti, povećanja aktivnosti, ekonomičnosti i porasta rentabilnosti poslovanja.

Euamblem ESIF Logo Dark

Poduzeće TEH Gradnja d.o.o. je krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.