Direktor

Direktor slika

Ilija Beara

(1956.), Ovlašteni je inženjer građevinarstva, diplomirao 1978. na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultet građevinskih znanosti. Stručni ispit položio je 1980 godine.

Radni odnos je zasnovao još za vrijeme studija 1977.godine kao građevinski tehničar u projektnom birou APZ u timu arhitekte Ivo Piteša, a nakon završenog studija od 1978.godine,u građevinskom poduzeću Industrogradnja na poslovima  voditelja gradilišta, a najznačajniji je rad na projektu izgradnje turističkog naselja Duga uvala kod Pule u svojstvu glavnog inženjera gradilišta (1986-1989) kada preuzima radno mjesto direktora u sektoru Rijeka za područje Kvarnera. 

1994. godine osniva vlastitu tvrtku Teh-gradnja d.o.o., koja je 100% u privatnom vlasništvu. Direktor je i glavni menedžer, aktivno kreira politiku upravljanja, donosi odluke u suradnji i uz konzultaciju s ostalim članovima obitelji koji su također zaposlenici tvrtke, te sudjeluje aktivno u realizaciji ugovorenih projekata.  Neki od njih su bili nacionalni tehnološki projekti izvođeni u suradnji s istraživačkim i akademskim institutima s ciljem razvoja novih rješenja za građevinarstvo kao što je npr. izgradnja prve Eko Sandwich kuće u Koprivnici.

Potom projekti financirani sredstvima europske unije…

Posjeduje veliko iskustvo u upravljanju poslovima, u procjeni i prevladavanju poslovnih rizika.

Od skromnih početaka Teh-gradnja je izrasla danas u respektabilnu tvrtku, prepoznatljivu i priznatu na tržištu, a direktor je i aktivni član Vijeća udruženja graditeljstva pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

 

O nama

Trgovačko društvo Teh-gradnja (TG) osnovano je 1994. godine. Osnivač i vlasnik tvrtke je Ilija Beara, inženjer građevinarstva. Tvrtku je osnovao  nakon 16 godina radnog iskustva u građevinskoj tvrtki Industrogradnja radeći na poslovima voditelja gradilišta a potom i kao direktor sektora Kvarner, te je stečeno iskustvo i znanje primjenio u poslovanju vlastite tvrtke.

TG je obiteljska tvrtka u kojoj svaki član daje maksimalni doprinos da bi se postigao bolji poslovni rezultat.  Još na samim počecima, nedugo nakon osnivanja, 1998.godine supruga Ivanka Beara (1956), također građevinski  inženjer, zapošljava se u TG od kada aktivno sudjeluje u kreiranju politike poslovanja sa suprugom, koristeći prethodno stečena znanja na poslovima voditelja projekta.

Kčerka Sandra Beara (1978) arh.dizajner, se zapošljava 2000. godine u TG i upisuje, radi potrebe posla, izvanredni studij restauracije obzirom da TG posjeduje licencu za rad na nepokretnom kulturnom dobru, a koji poslovi  iziskuju i ovu vrstu znanja i vještina. Tijekom studija je usavršila vještine u spacijalističkim radionicama u Firenzi. Druga kčerka Sonja Beara Šoletić (1985) nakon završenog  studija  na građevinskom fakultetu u Zagrebu i stečenog zvanja magistar građevine, također postaje dio tima TG i sudjeluje u kreiranju poslovanja tvrtke od 2013. godine. Od 2017. godine dio obiteljskog poslovnog  tima postaje i Sonjin suprug Josip Šoletić (1989), koji je završio studij restauracije i konzervacije za drvo u Dubrovniku, a nakon završenog studija na umjetničkoj akademiji u Beču, stekao zvanje produkt dizajner.

Rezultat rada ove obiteljske tvtke je da tijekom protekle 24 godine, od osnutka konstantno bilježi stalan rast ukupnog prometa te broja zaposlenih. Tijekom 2017.godine prosječan broj je iznosio 158 uz stalan angažman drugih tvrtki, podizvođača.

Tvrtka je dobro tehnički opremljena, sva sredstva za rad, mehanizacija, kranovi, oplata, skela, teretna vozila i alati su u vlasništvu tvrtke, stoga može vlastitim kapacitetima u vrlo kratkom roku organizirati gradilište i pristupiti izvođenju.

Tvrtka je dobro i informatički opremljena. Posjeduje  razvijen ICT sustav sa funkcijama koje se mogu ocijeniti kao napredne u odnosu na slične tvrtke. Sva administracijska  radna  mjesta  pokrivena  su  odgovarajućom  IT  opremom,  tvrtka posjeduje i dodatne tehnologije kao što su praćenje motornih vozila GPS sustavom i Virtual Private Network za djelatnike koji sa vanjskih lokacija (gradilišta) trebaju pristupiti resursima tvrtke.  Tvrtka koristi ERP sustav Maris koji u svim organizacijskim dijelovima tvrtke objedinjuje sve poslovne procese u jedinstveni program s ciljem  lakšeg planiranja, koordinacije, nadzora i izvještavanja. ERP sustav Maris je specijaliziran i za praćenje svih poslova u građevinskoj proizvodnji  od normativa, izrade ponude i troškovnika, planiranja proizvodnje, vođenja gradilišta i kontinuiranog naturalnog i financijskog praćenja projekta. Omogućuje i lakše odvijanje svih poslova unutar tvrtke, uz maksimalnu automatizaciju svih poslovnih procesa, s naglaskom na kontoling kroz podsustave izvještavanja na svim rukovodnim razinama i automatizme knjiženja svih poslovnih događaja.    

U cilju kvalitetnijeg pružanja usluge građenja te postizanja boljih poslovnih rezultata tvrtka je  2007. godine uskladila sustav upravljanja kvalitetom prema normi EN ISO 9001, a 2012.godine i sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004. 2017.godine tvrtka je certificirana po normi BS OHSAS 18001 za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu. Jednom godišnje ovlaštena certifikacijska ustanova vrši kontrolni audit kojim se provjerava primjena normi i implementacija istih u sustav upravljanja. Zadnjim auditom sustav je ocijenjen kao vrlo dobar zbog visoke motiviranosti poslovodstva i zaposlenika, velikog poslovnog iskustva, te rigorozne kontrole projekata kroz kontrolu upravljanja.

Usmjerenost na potrebe Investitora i njihovo zadovoljstvo izvršenim poslom, brzina i kompletnost isporuke uz brigu o zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, kao i očuvanju prirodnih resursa, najvažnije su vrijednosti prema kojima TG mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u izvođenju radova. Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti zapošljavamo stručno i ambiciozno osoblje koje  ima mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati, pribavljamo najsuvremenije informatičke i komunikacijske resurse te ostalu opremu, infrastrukturu i okruženje za ugodan rad,  maksimalnu pažnju poklanjamo očuvanju i zaštiti prirodnih resursa  kroz preventivan pristup zaštiti okoliša težimo stalnom smanjivanju negativnog utjecaja na okoliš i prevenciji onečišćenja, njegujemo i razvijamo partnerske odnose s dobavljačima, nudimo Investitorima optimalna i cjelovita rješenja, pristupamo realizaciji rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve i potrebe Investitora.  

Tijekom proteklih desetljeća TG je prepoznata kao pouzdan partner koji isporučuje kvalitetnu uslugu građenja prema evropskim standardima.

Stoga TG danas ima sigurnu tržišnu poziciju za poslovanje.