Posao revitalizacije botaničkog vrta na Marjanu dobila zagrebačka ‘Teh-gradnja‘

Najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave na poslovima revitalizacije Botaničkog vrta u sklopu projekta "Marjan 2020- Brdo prošlosti, oaza budućnosti" je tvrtka "Teh-gradnja" sa sjedištem u Zagrebu.

Procijenjena vrijednost radova iznosila je 11 milijuna i 375 kuna s PDV-om, a od četiri pristigle ponude, najpovoljnija je iznosila 11 milijuna i 540 tisuća kuna s PDV-om.

U postupku pregleda i ocjene ponuda, Grad Split je pozvao "Teh-gradnju" na upotpunjavanje ponude i ispravak računske greške, što su u roku i valjano učinili, kako stoji u Službenom glasniku. Ostali ponuditelji su bile tvrtke "Sitolor", "Polinom" i "Reliance".

Podsjetimo, radovi na revitalizaciji botaničkog vrta podijeljeni su u cjeline: sanacija i obnova postojećih građevina, sanacija i obnova šetnica, preuređenje poljske kućice u suvenirnicu s pristupnom stazom, izgradnja sjenica i uređenje pripadajućeg krajobraza, izvedba "botaničkih skala" te nabavka i sadnja biljaka.

Cilj ovog projekta je vratiti vrtu stari sjaj te ga pretvoriti u mediteranski botanički vrt s autohtonim i kultiviranim ukrasnim, ljekovitim, aromatskim, endemičnim i začinskim biljem.

Botanički vrt na Marjanu danas čine staklenici i građevine (glavna zgrada, dva pomoćna objekta i niz priručnih spremišta) te velike zelene površine od kojih je manji dio uređen kao prezentacijski arboretum, dok je većina neiskorištena.

S obzirom na to da je većina građevina u izuzetno trošnom stanju, s nizom vidljivih oštećenja, Grad je odlučio uz pomoć EU sredstava izvršiti integralnu obnovu cijelog sklopa.

U prijedlogu ugovora s izvođačem radova, u ovom slučaju "Teh-gradnja" se obvezuje izvršiti radove u roku od 11 mjeseci (uključeni blagdani, praznici i neradni dani) od dana uvođenja u posao.

Grad se istim ugovorom obvezuje uvesti izvođača u posao u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora s izvođačem, koji bi se trebao sklopiti do kraja listopada. Po završetku radova, najkasnije u roku od 13 mjeseci od potpisa ugovora, trebala bi se izvršiti primopredaja radova.