Radovi na dvorani privode se kraju

Nakon održanog sastanka nositelja projekta „Rekonstrukcija Osnovne škole Mate Lovraka – dogradnja školske sportske dvorane“ – izvođača radova, direktora tvrtke Teh-gradnja Ilije Beare, predstavnice investitora Grada Petrinje Vlaste Vuglec i nadzora SORA-ing Rajka Kolarića te obilaska gradilišta utvrđeno je da se radovi izvode planiranom dinamikom i da su u završnoj fazi . Trenutno su radovi montaže sanitarnih čvorova i garderobe, završno asfaltiranje vanjskih površina oko dvorane, te parketarski radovi u samoj dvorani pri samom završetku.Projekt dogradnje školske sportske dvorane najveći je projekt Grada Petrinje u smislu visine financijskih sredstava povučenih iz EU fondova, u smislu značaja koji će objekt imati za cijelu zajednicu, ali i po visokim standardima gradnje koja je započela prije potresa, nastavljena tijekom potresa i finalizirana bez ikakvih oštećenja objekta nakon godinu dana od dva katastrofalna potresa.